Door Mark Lauriks op 30 april 2015

Een links antwoord op onveiligheid

Een veilige buurt is voor mensen net zo belangrijk als een goede oude dag. Het gaat om bestaanszekerheid. Gelukkig kent de PvdA dan ook genoeg daadkrachtige politici als het gaat om de aanpak van criminaliteit en overlast. Toch ontbreekt een doorwrochte sociaal-democratische visie op dit thema.

De komende maanden gaat het Netwerk Veiligheid op zoek naar dat het linkse antwoord op onveiligheid. Meedenken? Mail ons op veiligheid@pvda.nl.

Mark Lauriks

Mark Lauriks

Mark Lauriks (1982) werkt als beleidsadviseur voor de provincie Gelderland op het gebied van de bestuurlijke aanpak van (georganiseerde) criminaliteit en was in het verleden werkzaam bij het Ministerie van Veiligheid en Justitie en het Openbaar Ministerie. Hij is naast voorzitter van het Netwerk Veiligheid voorzitter van de PvdA in Arnhem.

Meer over Mark Lauriks